Psalm 63

 

David roept naar zijn God
In het midden van een verlaten woestijn (wildenis)
Bij een opkomende zon
Na de koude nacht verlangt zijn ziel naar God
Hij denkt terug aan waar hij zingend de tempel mocht ingaan
Hij zag daar Gods alvermogen en sterkheid en Zijn eer
Hij moet het opnieuw weer inleven
Dat het leven na dit leven, dat is de Hemel
Hem meer vreugde geeft dan het zondige tijdelijke vermaak van deze voorbijgaande wereld, zijn ziel en lichaam hijgen
Maar waar God gaat verschijnen en waar met heiligheid dat Gods gebouw in zijn ziel gaat opreizen,
Waar door dat zielsverlangen weer gaat leven en waar hij nu niet bij kan, gaat God, door het offer enig licht over geven.
Dan word het toppunt
In vers 3 (berijmd) bereikt, waar zijn wens is om Gods deugden te prijzen en in zijn zang te doen rijzen.

Terwijl het licht opkomt en David zorgen heeft over Jeruzalem en de tempel,
Zal God het hem op reis aan geen heilgoed laten ontbreken, zijn handen opheffende naar omhoog waar in zijn ziel en hartstochtig verlangen weer moed mag scheppen.
David mag zelfs ‘s nachts en ook als de vijanden hem omringen, onder Gods vleugelen vrolijk zingen.

Het beeld van een arend
De bescherming van God
Achter Zijn bloed zijn we veilig

 

Vers 1
O God, Gij zijt mijn toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij ‘t morgenlicht ontvangen,
Bij ‘t krieken van den dageraad.
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.

 
Vers 3
Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog,
Uw deugden al mijn leven prijzen,
En in Uw naam mijn zang doen rijzen,
Mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen,
Verzadigd, als met vet en smeer;
Mijn mond zou U vol vreugd, o HEER,
Verheffen in zijn lofgezangen.

 
Vers 4
Wanneer ik, op mijn legersteê,
Aan U gedenk in stille nachten,
Dan peinst mijn ziel met al haar krachten,
Hoe Gij voorheen in angst en wee,
Als mij de vijand wild’ omringen,
Mij vaardig zijt ter hulp geweest;
Dies zal ik nu ook, onbevreesd,
In schaduw van Uw vleug’len zingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *