Psalm 47

 

Dit schilderij is vol licht, over Christus hemelvaart
De wolkenwagen reist met vreugde omhoog..
De hele wereld mag het horen en weten.
David was een voorbode van die heerlijke Koning.
Immanuel, door Wie het brandoffer volbracht was.
Voor eeuwig genoeg gedaan is.
Nu vaart Hij op voor de ogen van zijn gunstgenoten
Hij wordt omhoog geheven door de Vader
Nu is Hij verhoogd boven Gethsemane
Die diepte is nu het hoogte punt geworden
O wat een overwinning
Vaders wens vervuld
Het bazuingeluid werd bij de grote feesten gehoord van uit Jeruzalem
Toen de ark werd binnen gehaald bv.
Nu klinkt het in het hemelse Jeruzalem
“Hij de Vorst der aard, is die hulde waard.”

 

Vers 3

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
‘t Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof
Met een zuiv’ren galm,
Met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard’,
Is die hulde waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *