Psalm 19

 

Gods reine en heilige wet in Gods licht
verspreidt een licht die niet af te beelden is,
maar een blijk van Gods goedheid en genade doet de zwarte kleuren in de ziel
versmelten en blijft er één wens over:
laat U mijn tong en mond en ‘s harten diepsten grond
Toch welbehaagelijk wezen! O Heer’ die mij verblijdt,
mijn Rots en Losser zijt. Dan heb ik niets te vrezen!

Vers 1

Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De heldre lucht en ‘t zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.

Vers 4

Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij ‘t hart bekeert.
‘t Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons ‘t heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die ‘t hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist’re ogen.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *