Die Zijn kinderen leidt in de storm

God spreekt ook door de storm. God gebruikt geestelijke stormen om het geloof van Zijn kinderen te versterken en te verdiepen. Terwijl de discipelen in grote nood zijn, slaapt Christus. Naar Zijn goddelijke natuur waakt Hij echter over Zijn discipelen. Hij verliest hen niet uit het oog. Zij kúnnen niet vergaan. Er is geen sprake van ongeloof, maar van kleingeloof. De discipelen krijgen onderwijs aangaande Christus’ Middelaarsbediening. Dan wordt de uitroep ‘Wie is toch Deze?!’ er een uit verwondering.

Ds. A Schot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *