Psalm 21

Na het gebed voor de koning als hij optrekt in de strijd
Wat je kunt vinden in Psalm 20,
Verschijnt psalm 21.
Het is een dankzegging voor de overwinning.
David is hier een type van Christus.
Een vergezicht op Zijn opstanding.
En een dankoffer voor het verkregen goed en de weldaden die David
zal toekomen in zijn regering en leven
Eerst van in Hebron
Dan in Jeruzalem.
De kleur groen heeft alles te maken met Leven, genezing, hoop, herstel, bevrijding!

Vers 1
O HEER, de Koning is verheugd
Om Uw geducht vermogen;
Uw heil zweeft hem voor d’ ogen;
En met wat blijde zielevreugd
Zal hij, door al Uw daân
Verrukt, ten reie gaan!

Vers 3
Gij, die hem gunstig hebt gered,
Zijt hem met volle stromen
Van zegen voorgekomen;
Ook hebt Gij hem op ‘t hoofd gezet,
Hem, die op U betrouwt,
Een kroon van’t fijnste goud.

Vers 8
Uw sterke hand zal onverwacht
Al Uwe haters vinden;
Uw wraak zal hen verslinden;
Uw rechterhand zal eens, met kracht,
Vernielen en verslaan
Hen, die Uw rijk weerstaan.

Vers 13
Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht;
Zo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen;
Zo wordt Uw heerschappij en macht
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *